About Us

Business Performance

บริษัท เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด เราตระหนักดีถึงหน้าที่ และความสำคัญของ “เหล็กกล้า” ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม และผู้คนในสังคม

ในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่า ‘เหล็กกล้า’ นั้นได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งทางตรงและทางอ้อมมากเพียงใด ทั้งมาในรูปแบบของเครื่องใช้ โครงสร้างอาคาร ตลอดจนชิ้นส่วนเล็กๆ ภายในอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา และยังคงเป็นวัสดุสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งในแวดวงอุตสาหกรรม ด้วยความตระหนักถึงคุณประโยชน์ ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของโลหะที่เรียกว่า ‘เหล็กกล้า’ นั้น บริษัท
เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด หรือ JT Special Steel Ltd. จึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะจัดหาเหล็กเกรดพิเศษต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง มาจัดจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล ด้วยบริการที่เข้าถึงได้

บริษัท เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเหล็กกล้า เหล็กเกรดพิเศษที่ได้มาตรฐาน Germany Standard ที่พร้อมตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็ก ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า พร้อมการบริการด้านเหล็กกล้า
อย่างครบวงจร

บริษัท เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด เราดำเนินธุรกิจด้วยความภาคภูมิใจภายใต้หลักความเชื่อที่ว่าการจัดหาเหล็กที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบคือปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นแรงสนับสนุนทางอ้อมที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนเราให้ดียิ่งขึ้น

Group of Company

กลุ่มบริษัทผู้นำด้าน “เหล็กกล้า” ของประเทศไทย

บริษัท เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด เราคือหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด องค์กรซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางด้านเหล็กกล้า และสแตนเลสของประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและประสบการณ์ในสายงานที่ยาวนานมากกว่า 40 ปี ส่งผลให้เกิดเป็นประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการลอกเลียน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดและส่งต่อให้แก่บริษัทในเครืออย่าง JT Special Steel Ltd. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมกันยกระดับคุณภาพ ‘เหล็ก’ พร้อมสนับสนุนลูกค้าของเราในทุกภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม

Why Choose Us ?

บริษัท เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด เราได้นำความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์นำมาสรรสร้างให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยความซื่อตรง และจริงใจในทุกการบริการ

พร้อมยึดมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ที่บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัสดุคุณภาพนำผ่านเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจนได้มาซึ่งเหล็กกล้าคุณภาพที่ได้รับการยืนยันและการันตีคุณภาพจากประเทศเยอรมันนี

Professional Experience
ดำเนินธุรกิจและให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การแนะนำจนถึงขั้นตอนส่งมอบถึงมือลูกค้า

Quality Control
เหนือกว่าด้วยคุณภาพของสินค้า คุ้มค่าคุ้มราคาในทุกชิ้นด้วยเหล็กเกรดพิเศษ คุณภาพสูงที่มาพร้อมใบรับรองคุณภาพจากทางเยอรมัน

Warehouse & Logistics
คลังเก็บสินค้าที่มีมาตรฐาน มีระบบจัดเก็บและการบริหารจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบ พร้อมด้วยระบบการจัดส่งที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถนำส่งสินค้าให้ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

Look Beyonds

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท เจ ที สเปเชี่ยล สตีล จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านประสิทธิภาพและทรัพยากรบุคลล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งบริการชุบแข็ง ฯลฯ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการที่มีคุณภาพสูงจนสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา

Service Area

พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพในระดับสากลให้แก่ลูกค้าในทุกภูมิภาคของประเทศ

JT Special Steel เราพร้อมให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ด้วยระบบการขนส่งที่มีความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด ที่พร้อมส่งตรงสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

motto

Discuss your project please call us.